• page_banner

Техникийн тэмдэглэл

Техникийн тэмдэглэлийг Vinidex-ээс нийтэлж, манай техникийн зөвлөмжийн мэдээллийг нэмж оруулав.

Техникийн тэмдэглэл нь Vinidex хоолой, холбох хэрэгслийн системийн зураг төсөл, суурилуулалтын янз бүрийн асуудлыг илүү дэлгэрэнгүй хэлэлцүүлэх зорилготой юм. Дараахь техникийн тэмдэглэлүүдийг авах боломжтой.

Нэмэлт техникийн туслалцаа авахын тулд бусадтайгаа танилцана уу Техникийн нөөц эсвэл хэрэглэгчийн үйлчилгээтэй холбоо бариарай.